wtorek, 4 czerwca 2019

Spotkanie VII

Spotkanie sieci "Aktywna Tablica nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim"

 1. Podsumowanie działań w roku szkolnym 2018/2019
 2. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk,
 3. Omówienie lekcji otwartych, które się odbyły w szkołach w II semestrze roku szkolnego 2018/2019,
 4. Ustalenie planu na rok następny.

wtorek, 9 kwietnia 2019

czwartek, 7 lutego 2019

Spotkanie V

Spotkanie sieci "Aktywna Tablica nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim"

 1. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk,
 2. Omówienie przygotowań do konkursu,

sobota, 2 lutego 2019

Spotkanie IV

Spotkanie sieci "Aktywna Tablica nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim"

 1. Nauczyciele uczestniczyli w 2 szkoleniu z programowania w języki Python,
 2. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk
 3. Dyskusja o lekcjach otwartych, które odbyły się w szkołach w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

czwartek, 15 listopada 2018

Spotkanie III

Spotkanie sieci "Aktywna Tablica nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim"

 1. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu z programowania płytek arduino w programie ardublock, szkolenie zostało przeprowadzone przez koordynatora sieci,
 2. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk,

sobota, 20 października 2018

Spotkanie II

Spotkanie sieci "Aktywna Tablica nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim"

 1. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu z programowania w języki Python,
 2. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

czwartek, 30 sierpnia 2018

Spotkanie I

Szkoły Podstawowe w Wodzisławiu Śląskim uczestniczą w programie rządowym "Aktywna Tablica". 
Dzięki udziałowi w programie szkoły zostały wyposażone w nowoczesne monitory interaktywne, dzięki którym zajęcia lekcyjne prowadzone są w oparciu o technologię informacyjno-komunikacyjną.  
W związku z realizacją Rządowego programu Aktywna Tablica powstała sieć „Aktywna Tablica nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim”. 
Szkoły uczestniczące w sieci:
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Wodzisławiu Śląski, 
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Wodzisławiu Śląski,
• Szkoła Podstawowa nr 3 w Wodzisławiu Śląski,
• Szkoła Podstawowa nr 10 w Wodzisławiu Śląski,
• Szkoła Podstawowa nr 28 w Wodzisławiu Śląski,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wodzisławiu Śląskim,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wodzisławiu Śląskim,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wodzisławiu Śląskim,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Wodzisławiu Śląskim,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Wodzisławiu Śląskim,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Wodzisławiu Śląskim,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Wodzisławiu Śląskim,
• Zespół Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim,
Harmonogram działań międzyszkolnej sieci współpracy w programie Aktywna Tablica Planowane działania w sieci:
1. Spotkania organizacyjne,
2. Przygotowywanie i prezentacja lekcji otwartych,
3.Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych, uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach,
4. Dzielenie się przykładami dobrych praktyk - publikowanie konspektów zajęć,
5. Realizacja innowacji pedagogicznej,
6. Podsumowanie działań.